It’s time to achieve
your business goals

Varför Comenius Talent Management Cloud?

Visma erbjuder en komplett och sammansatt Talent Management-lösning som omfattar samtliga strategiska HR-processer för att attrahera, utveckla och behålla topptalanger. Den molnbaserade lösningen Comenius Talent Management Cloud hjälper er att kontinuerligt engagera och utveckla era medarbetare så att ni kan fokusera på det som är viktigt.

Några av våra framgångsrika kunder

Comenius Recruiting

Identifiera, rekrytera och introducera talanger.

Hitta rätt kandidater och gör smarta rekryteringar

Möjliggör en social, förutsägbar och samarbetsvänlig rekryteringsprocess
Identifiera de bästa kandidaterna för jobbet med vår patentsökta rekommendationsmotor
Engagera kandidater effektivt vart som helst med verktyg för sociala medier och färdigkonfigurerade kopplingar till jobbportaler 
Samarbete i privata arbetsmiljöer tillåter rekryteringsteam att diskutera och utvärdera kandidater

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275

Comenius Learning

Engagera och utveckla era medarbetare

Intelligent Learning Management

Oöverträffad i kapacitet och enkel implementation
Leverera samarbetsytor och personlig kontinuerlig utbildning med mobila lösningar där medarbetaren är i fokus
Förbättra försäljnings-och servicepartners beredskap för ökad försäljning, kundnöjdhet och reducerade utbildningskostnader
Effektivisera, spåra och förbättra certifieringsprocessen med robusta arbetsflöden, spårnings- och hanteringsfunktioner

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275

Comenius Performance

Ge era anställda rätt verktyg och förståelse för hur de bidrar till organisationens framgång

Anpassa, utvärdera och accelerera medarbetarnas prestationer

Frigör potential i din organisation dagligen
Förenkla och förbättra utvecklingssamtalen med feedback i realtid för ökat engagemang och prestation
Comenius Net Performance Score är användarvänligt och hjälper er att Identifiera och belöna prestationer
Ta fram teambaserade prestationsmål för bättre anpassning mellan medarbetare och organisation

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275

Comenius Succession

Successionsplanera för framtiden, bygg din talangpool, öka konkurrenskraften och behåll era anställda

Identifiera och utveckla era talanger

Säkerställ att er personal är redo för morgondagens utmaningar
Hjälp era medarbetare att maximera deras potential med personliga utvecklingsplaner och rekommendationer för karriärvägar
Successionsplanera med hjälp av poängsystem och få inblick i användarvänliga talangportaler för utvärdering av beredskapen hos era medarbetare
Håll talangpoolen fylld genom hela organisationen med ersättare från existerande arbetskraft via crowdsourcing

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring  +46 707 492 275

Comenius Compensation

Behåll era talanger och öka medarbetarnas prestation

Skapa en prestationsbaserad kultur

Personliga rekommendationsplaner hjälper till att behålla talanger
Använd big data och maskininlärning för att identifiera organisationens största risker och utmaningar
Ta fram personliga kompensationsplaner för alla medarbetare så att de blir motiverade att stanna
Nå affärsmål och öka precisionen i budgetkalkyler med verktyg och analyser för budgetplanering

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275

Comenius Feedback & Engagement

Engagera era medarbetare och öka deras prestationsförmåga

The Game Changer

Comenius Puls 360 möjliggör insamling av feedback från medarbetare i realtid så att ni snabbt kan identifiera och hantera utmaningar som uppstår och även visa på den affärsnytta som talangprogram och investeringar ger
Ta del av medarbetarnas feedback i realtid för omedelbar insyn in i medarbetarens vardag och identifiera utmaningar och förbättringsmöjligheter
Fastställ och implementera konkreta handlingsplaner för adressering av problemområden med hjälp av Comenius integrerade talanglösning för förbättrade talangprogram
Utvärdera hur stor påverkan era program har på medarbetarnas prestationer och engagemang, och koppla dessa till konkreta organisatoriska konsekvenser

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275

Comenius Planning

Rätt medarbetare på rätt plats

Hantera organisatoriska förändringar effektivt

Gör det möjligt för ledning och HR att leda övergångar sömnlöst
Bevaka och analysera effektivt er organisation med aggregerad data, visuella hierarkier, statistik, och scenarioplanering
Undvik ungefärliga gissningar vid planering för framtiden genom att ta fram parallella modeller för olika scenarion som kan uppstå i arbetslivet
Spara tid och resurser vid organisatorisk kartläggning med automatiserad framtagning, djupgående vyer, och support för tredjeparts HR

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275