Skapa nya utvecklingsmöjligheter med informellt lärande

Comenius Discovery

Ta era medarbetares utveckling till nästa nivå, utanför ert LMS med Comenius Discovery.

boka demo

I den moderna organisationen begränsas inte längre utveckling och utbildning av medarbetarna till organisationens LMS. Medarbetarna är idag vana vid att komplettera sin formella utbildning med mer informell utbildning i form av webb-baserat material i form av bloggar, videor, webbinar m.m.

Med Comenius Discovery kan era medarbetare upptäcka nya möjligheter för utveckling med informellt material via webben som de kan addera till sin läroplan för samarbete och delning med övriga medarbetare inom organisationen. Detta leder till att allt formellt och informellt lärande är samlat på ett och samma ställe, så att ni kan spåra och analysera effektiviteten av alla utbildningsinitiativ genom hela organisationen.

Uppmuntra informellt lärandeMöjliggör för era medarbetare att upptäcka utvecklingsmöjligheter utanför ert LMS och inkludera detta i deras uttbildnings- och utvecklingsplaner.

Centralisera era utbildningsinitiativHantera och spåra alla formella och informella utvecklingsaktiviteter genom hela organisationen samlade på ett och samma ställe, oavsett format och källa.

Mät effektiviteten av era metoder och processerSpåra och analysera alla utbildningsinitiativ, både formellt och informellt och få en klar bild av hur det påverkar organisationens framgång.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275