höjdpunkterboka demo

Skapa engagemang som driver resultat

Comenius Feedback and Engagement

Skapa samband mellan Talent Management och verksamhetens utveckling med Comenius Puls 360

höjdpunkterboka demo

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss
för mer information eller ring +46 707 492 275
Organisationellt engagemang

Puls enkäter

Ta pulsen på dina medarbetare – snabb återkoppling på hur de uppfattar sig själva, ledningen och organisationen som helhet – Puls enkäter ger medarbetarna en enkel tre-fråge enkät.

En användarvänlig widget i Comenius Talent Management Cloud erbjuder medarbetarna ett bekant sätt att använda sig av uttryckssymboler för att uttrycka hur de upplever företaget, ledningen och deras egen insats vid varje enskilt ögonblick

Över tid skapar dessa regelbundna mätningar av medarbetarnas åsikter och uppfattning en klar och växande bild av organisationens hälsa och engagemang – på medarbetar, lednings och organisationsnivå. Om du behöver en mer djupgående nivå, kan du skapa dina egna, djupgående enkäter och distribuera dessa till din målgrupp. Likt Puls enkäten, så sammanställs resultaten i real-tid för enkel spårning och granskning.

Individuell prestation

Comenius Net Performance Score

Comenius Net Performance Score är en enfråge, prestationsbaserad analys som utökar Comenius nuvarande Impressions funktion. Den är baserad på och uppbyggd efter den bevisat prövade och populära NPS metoden, kollegor kan ge feedback direkt till varandra, vilket ger dig realtids insyn in i dina medarbetares prestationer från de som närmast observerat dem.

Användare betygsätter sina kollegor på en 10-gradig skala och ger snabba noteringar, både positiva och konstruktiva. Konstruktiva kommentarer kan bara ses av ledningen medan beröm kan ses av alla, vilket skapar en trivsam kultur av uppskattning och erkännande. Återkoppling kan ges av vem som helst, när som helst.

Net Promoter, NPS, and the NPS-related emoticons are registered trademarks, and Net Promoter Score and Net Promoter System are service marks, of Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. and Fred Reichheld.

Real-tids insikt i din verksamhet

Dashboards och heat maps

Resultat från Comenius Puls enkäter samlas in och sammanställs i real-tid och visas i lättlästa, användarvänliga dashboards och heat maps. Comenius Puls 360 dashboards ger snabbt ett fågelperspektiv över organisationens engagemang. Heat maps kan sedan användas för att snabbt gräva djupare in i den samlade datan för team, avdelning, region m.m.

Tillsammans ger Comenius Puls 360 dashboards och heat maps dig möjligheten att ta fram mättal och data över organisationens engagemang i real tid, identifiera trender, och snabbt diagnostisera områden som kan förbättras.